Hans weevers
Veelkleurig is aangesloten bij
Geregistreerd lid van het NVPA     
werkwijze  l   focussen  l   artikelen  l   Hans Weevers   l   tarieven  l   links  l   contact     

Welkom bij Veelkleurig!


Een veelkleurig aanbod in Wageningen voor verschillende doelgroepen:
 1. psychosociale therapie 
  diepgaand traject van 10 à 20 sessies van een uur
 2. preventieve therapie / training
  vergroten van je psychosociale veerkracht
  traject van 4x 45 minuten gericht op het oefenen van vaardigheden
 3. deskundigheidsbevordering voor professionele begeleiders
 4. interim werkzaamheden als docent, trainer, POH GGz, maatschappelijk werker
  voor opdrachtgevers

Kijk in de linkerkolom voor alle specialismen van VEELKLEURIG 

Sluit dit aan bij jouw wensen?
Een veelkleurige begeleiding:

 • VEELKLEURIG gebruikt 
  een veelkleurig palet aan begeleidingsvormen
  en in het bijzonder focussen.
 • Het effect is een diepgaande en doorgaande persoonlijke ontwikkeling.
 • Vraag: Wist je dat bijna alle klanten
  een blijvende verandering benoemen
  bij de follow up na een half jaar?

Een veelkleurige expertise:

 • Hans Weevers is het gezicht achter VEELKLEURIG
 • Ik heb ruim 30 jaar ervaring in het begeleiden van mensen.
 • Reeds 10 jaar geef ik deskundigheidsbevordering aan professionele begeleiders. 
 • Ik ben breed opgeleid tot maatschappelijk werker, supervisor, focusbegeleider en POH GGZ. 
 • Ik doe mijn werk vanuit een christelijke inspiratie.

Belangstelling? Neem contact op.