kenmerken

pagina in aanbouw

Kenmerken

van intervisie

 

 

Tijdens de intervisie worden beurtelings actuele werkervaringen ingebracht, waarbij het eigen functioneren centraal staat.
De verschillende rollen worden per tour beurt vervult:

  • inbrenger
  • coach (2 à 4)
  • gespreksleider
  • notulist

Er wordt gewerkt met een vastgestelde structuur:

  • daarin is het stellen van vragen belangrijker dan het geven van adviezen
  • probleemverheldering is belangrijker dan probleemoplossing
  • het gaat erom dat de inbrenger tot zijn eigen antwoorden en oplossingen komt, want die passen bij hem / haar
  • de gespreksleider bewaakt deze structuur