persoonsniveau

pagina in aanbouw

Handelings-, ervarings- en persoonsniveau

binnen intervisie

 

Als je tegen iets aanloopt in je werk, dan is het prettig om met een collega te kunnen overleggen, al of niet in een officieel overleg. Het gaat dan meestal om iets op handelingsniveau: ‘Deze aanpak werkte niet, heb jij tips hoe ik het morgen anders kan aanpakken?’ Dat is een vorm van collegiale consultatie. Het probleem staat centraal.

Het kan ook zijn dat je een patroon herkent (‘tegen dit probleem loop ik vaker op’). Of dat je het moeilijk vind om een patroon te doorbreken (‘Ik weet dat ik het anders moet aanpakken, maar toch doe ik het weer op de oude manier.’) Of dat het je diep raakt, dat het je bezig blijft houden. Dat zijn werkervaringen die geschikt zijn om binnen intervisie te bespreken.

Binnen intervisie staat niet het probleem, maar de persoon van de inbrenger centraal. Er wordt niet alleen in gegaan op het handelingsniveau, maar ook op het ervaringsniveau (het voelen, willen en denken) en op het persoonsniveau (welke drijfveren, overtuigingen, grondhouding, levenservaringen, leerthema’s zitten hieronder?).

In tegenstelling tot supervisie wordt dat persoonsniveau niet uitgebreid geëxploreerd. Het is meer een kwestie van herkenning: ‘Oh, deze werkervaring heeft ook met dit leerthema te maken.’

Binnen intervisie wordt een probleem niet alleen uitgediept in de diepte, maar ook in de breedte: Welke theoretische en methodische invalshoeken zijn hier helpend?

Uiteindelijk kom je weer terug op handelingsniveau: Wat heb ik aan vaardigheden te ontwikkelen? Hoe kan ik deze situatie beter aanpakken?

Echter door de verdieping en de verbreding krijg je niet alleen handvatten voor deze concrete werksituatie, maar werkt het door in verschillende werksituaties.