3 hoofddoelen

pagina in aanbouw

De 3 hoofddoelen

binnen supervisie

 

1.   leren van je werkuitvoering

 • van de interactie met cliënten of collega’s
 • wat zijn daarin de is-regels?
  -wat is er aan de hand?
  -welke theoretische kaders zijn hier van toepassing?
 • wat zijn daarin de doe-regels?
  -wat heb je te doen?
  -welke methodische interventies zijn hier van toepassing?
 • hoe hanteer je jezelf als persoon?
  -is er sprake van integratie van jouw denken, voelen, willen en handelen?
  (integratie op het 1e niveau)
  -is er sprake van integratie tussen jou als persoon en de eisen die het werk je stelt?
  (integratie op het 2e niveau)

 

2.   dit doen met gebruikmaking van de supervisorische basisvaardigheden

 • ervaren
 • expliciteren
 • concretiseren
 • reflecteren
 • inzichten benoemen
 • generaliseren
 • problematiseren
 • maken actieplan
 • doelgericht uitproberen
 • integratief functioneren

 

3.   dit zelfstandig leren doen (je interne supervisor ontwikkelen)

buiten de supervisiezitting om:

 • door het maken van je werkinbreng
  -het komen tot een concrete werkervaring
  -dit schriftelijk expliciteren
  -later maak je ook een begin met concretiseren en reflecteren
 • door het maken van een reflectieverslag van de bijeenkomst
  -je verwoord tot welke inzichten je bent gekomen en hoe (leerproces)
  -je beschrijft andere situaties waarin je dit herkent (generaliseren)
  -je geeft aan wat je te leren hebt (problematiseren)
  -je geeft aan wat je concreet gaat doen om aan je leerdoelen te werken (maken actieplan)
  -je beschrijft hoe je dat actieplan hebt uitgevoerd (doelgericht uitproberen)
  -je geeft aan wat het resultaat van dit leren is, in welke mate je gekomen bent tot integratief functioneren (leerproduct)

binnen de supervisiezitting:

 • in het begin zal de supervisor door zijn manier van vragen stellen en interventies laten zien wat de supervisorische basisvaardigheden inhouden en hoe ze te gebruiken (rolmodel)
 • hij zal je daarover instrueren
 • hij zal je activeren om ze zelf te gaan benoemen en gebruiken
 • steeds meer is het de bedoeling dit zonder ondersteuning van de supervisor te gaan doen