reflectieverslag

pagina in aanbouw

het reflectieverslag

binnen supervisie

 

In het reflectieverslag reflecteer je op je leerproces. Het wordt daarom ook wel procesverslag genoemd. Je reflecteert op je leerproces n.a.l.v. de laatste supervisiebijeenkomst, maar betrekt daarbij ook wat je in vorige bijeenkomsten hebt geleerd. Zo leer je de rode draad, de samenhang in je leerproces te zien. Ook beschrijf je het resultaat daarvan in je beroepspraktijk (leerproduct). Tevens sta je stil welke omstandigheden lerend voor jou zijn (leercondities).

In het verslag sta je stil bij de volgende vragen:

 • wat heb je geleerd? (leerproces)
  • dit kan voortkomen uit de bespreking van jouw inbreng, maar ook uit de bespreking van de inbreng van een mede-supervisant (bij groepssupervisie)
  • tot welke nieuwe inzichten ben je gekomen?
   • herken je dat in andere situaties? (generaliseren)
   • wat wil je in jezelf veranderen of ontwikkelen? (problematiseren)
    • welke leerdoelen stel je jezelf?
   • hoe ga je hier concreet aan werken? (maken actieplan)
  • wat is het resultaat van je leerproces? (leerproduct)
   • wat betekent dit voor je houding en je handelen in je beroepspraktijk?
   • als het goed is, is daarin gaandeweg een ontwikkeling te zien
  • hoe heb je dat geleerd? (leercondities)
   • was de sfeer ondersteunend voor je leerproces of niet?
   • wat vond je wel / niet leerzaam aan de interventies van de supervisor?
   • (bij groepssupervisie: wat was leerzaam aan je mede-supervisanten?)
   • wat zijn voor jou dus goede condities om te leren?
   • wat zegt dit over je leerstijl?

 

Supervisie is niet alleen leren van je werkuitvoering (1), maar ook het je eigen maken van de supervisorische basisvaardigheden (2) en dit zelfstandig leren te doen (3). Sta dus in je verslag niet alleen stil bij wat je geleerd hebt van je werkuitvoering, maar ook wat je geleerd hebt van de supervisorische basisvaardigheden en van het zelfstandig leren leren.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat het reflectieverslag meer is dan opschrijven wat je geleerd hebt van de laatste bijeenkomst. Je gaat zelfstandig verder met reflecteren. Hierbij gebruik je de supervisorische basisvaardigheden. Hoe meer je die hebt eigen gemaakt, hoe verder je hier zelfstandig mee komt. Immers: VEELKLEURIG is gericht op een doorgaande ontwikkeling.

 

Tip:

Schrijf tijdens de bijeenkomst slechts een paar steekwoorden op. Je blijft dan meer bij het proces betrokken. Immers schrijven is afstand nemen. Maak kort na de bijeenkomst een voorlopig verslag. Ga verder met reflecteren, leg verbindingen, ga er in de praktijk mee aan de slag. Maak vervolgens een definitief verslag en stuur dat op. Tijdens de bespreking daarvan kun je toelichten hoe je leerproces daarna verder is verlopen.